Cronologia

El nom de Biure prové del llatí «bene vivere», que vol dir «biure bé». Hom suposa que durant l’Alta Edat Mitjana devia ser possessió d’algun monestir de la contrada.

Els primers documents sobre Biure són de l’any 1233.

Fou possessió dels senyors de Biure (Bernat d’Avinyó) i dels senyors de Torralba.

L’any 1888 ja es té coneixement d’una entitat de Socors mutus: La Fraternitat.

A finals del segle XIX la fil·loxera corsecà les vinyes i a principis del segle XX les guixeres deixaren de ser rendibles, per la manca d’industrialització i de modernització del transport.

Durant la guerra civil espanyola (1936-1939) l’església fou utilitzada com a magatzem de material de guerra i al final fou cremada.

El 1986 el terme de Biure queda molt afectat pel gran incendi d’aquest any.