Can Sans

Casa pairal i antic trull del poble. Actualment és la Casa del Vila.

Un Trull és el local destinat a la fabricació de l’oli d’oliva. A les Garrigues, el Priorat i altres comarques la denominació genèrica del local i estris s’anomena molí (sobreentenent molí d’oli). L’etimologia d’aquesta paraula deriva del llatí vulgar torclum que significa esprémer retorcent, ja que des de temps de l’antic Egipte s’havia obtingut oli d’oliva retorcent manualment la massa aixafada d’olives dins una tela i recollint-ne el suc. Originàriament el trull era l’enginy amb què tradicionalment s’aixafaven, o trullaven, les olives per preparar la pasta abans de ser premsada.

En alguns indrets es dona el nom de trull o trullola al safareig on s’emmagatzema l’oli.

Trull amb sistema tradicional

Fins als anys seixanta del segle XX la tecnologia que es feia servir no havia canviat gaire respecte a la dels temps dels romans:

Després de la neteja de les olives per a evitar la terra, pedres o altres restes s’iniciava el procediment d’extracció amb les fases següent

  • La molta amb tres o quatre corrons tronco-cònics de pedra sobre una solera també de pedra. El mecanisme era mogut per la força d’un animal i més recentment per un motor. El procés durant entre 15 i 30 minuts.
  • La batuda lenta i contínua de la massa resultant per tal de facilitar la formació de gotes més grans de 30 micres de diàmetre que són les que es poden separar de l’aigua de vegetació.
  • La premsada amb premses hidràuliques formant una columna de cofins d’espart amb la pasta de les olives dins. El suc el forma l’oli i la morca i és recollit.
  • La decantació: per a separar l’oli de la part líquida. Es diposita en uns petits dipòsits de ceràmica amb fons cònic amb un pendent no menor del 30 % que facilita la separació.