Església de Sant Esteve

Sant Esteve de Biure és una església del municipi de Biure (Alt Empordà) protegida com a bé cultural d’interès local.

Situada dins del nucli urbà de la població de Biure, al bell mig del terme, delimitada per la plaça de la Constitució i el carrer Processó. L’església de Sant Esteve de Biure és esmentada per primera vegada en un document datat l’any 1107 com “Sci. Stephani de Benevivere”. Posteriorment apareix esmentada a les Rationes decimarum dels anys 1279 i 1280 com la “ecclesia de Biure”. En els nomenclàtors diocesans del segle XIV apareix com a l'”ecclesia parrochialis sancti Stephani de Biure”.

Església d’una sola nau amb capelles laterals i capçalera poligonal, capçada a tramuntana. La nau està coberta amb volta de canó i arestes, separada per arcs torals recolzats als murs laterals. L’absis també presenta coberta poligonal d’arestes. La façana principal presenta un portal d’accés rectangular, emmarcat amb carreus de pedra i la llinda plana gravada amb una inscripció i la data 1702. A la part superior del parament hi ha un rosetó adovellat. El campanar, ubicat a l’extrem de llevant de la façana, presenta el basament de planta quadrada i el cos superior octogonal amb grans obertures de mig punt. A l’extrem de ponent de la façana hi ha un rellotge de sol repintat. Cal destacar la finestra de la sagristia, situada al mur de llevant del temple. Presenta la mateixa tipologia que les obertures de l’absis i presenta la data 1703 gravada a la llinda. A l’interior de l’església, una de les piques beneiteres presenta la data 1627.