Les Guixeres

Durant els segles XVIII i XIX, l’explotació de les pedreres de calcària i, sobretot, les guixeres que s’escampen pel muntanyam rocós que envolta Biure eren el motor econòmic del poble. Tingueren molta fama els burros de Biure, que transportaven el guix amb petits carros. Es diu que els burros arribaven als pobles una estona abans que els guixaters i els pagesos deien: «Ja són aquí els burros de Biure», i quan més tard arribaven els guixaters, deien: «Ja han arribat els guixaters».