Seguretat i sanitat

Seguretat

Servei / Companyia

BOMBERS

EMERGÈNCIES

GUÀRDIA CIVIL (a Girona)

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

POLICIA NACIONAL

PROTECCIÓ CIVIL

Telèfon

085

112

972 208 650

088

091

972 418 655

Sanitat

Servei / Companyia

AMBULÀNCIES

CREU ROJA РUrg̬ncies

CREU ROJA – Informació

FARMÀCIA DE GUÀRDIA Clicar (+ info)

ICS . Institut Català de la Salut

CAP de la Jonquera – URGÈNCIES
Metge de guàrdia: Jordi Quintana

FARMÀCIA CASAS BLANCO
Pla̤a Vila, 11 РMa̤anet de Cabrenys

Telèfon

061

972 222 222

972 200 415

061

972 554 566

972 544 015

Altres

Servei / Companyia

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400