Serveis subministrament

AJUNTAMENT DE BIURE

ajuntament@biure.cat

972 529 291

Fecsa Endesa

Atenció al client: 902507750

Avaries: 902536536

Punt de serveis Figueres: 972509384 / 972511398

E.S. Mont Roig

972529270

ServiTaxi Pont de Molins

servitaxipontdemolins.cat@gmail.com

0034 ‚Äď 619074848

servei 24h