Urbanisme

Modificació puntual núm.5 de les normes subsidiàries de planejament de Biure 

Modificació puntual núm.4 de les normes subsidiàries de planejament de Biure

Modificació puntual núm.2 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de biure (NNSS)

Modificació puntual núm.3 de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de biure (NNSS)

  • Edicte d’exposició
  • Modificació puntual de les NNSS