Edictes

Exercici: 2024 Bop: 128-0 Edicte: 5793 AJUNTAMENT DE BIURE - Informació pública del projecte d'urbanització del tram nord del carrer dels Castellans
Exercici: 2024 Bop: 124-0 Edicte: 5477 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient de renúncia d'uns drets funeraris
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4902 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del Projecte tècnic per a la consolidació estructural i millora de la fonamentació del pavelló polivalent de Biure d'Empordà
Exercici: 2024 Bop: 110-0 Edicte: 4901 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública de l'expedient 3CE 6/2024 i 3SC 7/2024 de modificació del pressupost mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 108-0 Edicte: 4776 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública del compte general de l'exercici 2023
Exercici: 2024 Bop: 106-0 Edicte: 4553 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3CE 3/2024 i 3SC 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3136 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2695 AJUNTAMENT DE BIURE - Increment de les assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2694 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3/2024 i 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 100 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024