Edictes

Exercici: 2024 Bop: 76-0 Edicte: 3136 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del Projecte executiu d'obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2695 AJUNTAMENT DE BIURE - Increment de les assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2694 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 3/2024 i 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 7-0 Edicte: 100 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 236-0 Edicte: 10368 AJUNTAMENT DE BIURE - Delegació de competències del Ple a l'alcalde
Exercici: 2023 Bop: 235-0 Edicte: 10448 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Biure per a l'exercici 2024
Exercici: 2023 Bop: 217-0 Edicte: 9521 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit 3CE 6/2023 i 3SC 7/2023
Exercici: 2023 Bop: 195-0 Edicte: 8327 AJUNTAMENT DE BIURE - Exposició pública dels expedients 6/2023 i 7/2023 de modificació del pressupost de l'Ajuntament de Biure
Exercici: 2023 Bop: 167-0 Edicte: 7430 AJUNTAMENT DE BIURE - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2023
Exercici: 2023 Bop: 165-0 Edicte: 7285 AJUNTAMENT DE BIURE - Delegació de funcions en el tinent d'Alcalde (Núm. exp. X2023000300)