Informació al contribuent

Calendari de pagament

IBI URBANA:  De l’1 de juny al 31 de juliol

IBI RÚSTICA:  De l’1 de juny al 31 de juliol

ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE): De l’1 de setembre al 31 d’octubre

TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL: Del 15 de juliol al 15 de setembre

VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA: Del 1 de abril al 1 de juny

TAXA CLAVEGUERAM: Del 15 de juliol al 15 de setembre

TAXA AIGUA I ESCOMBRARIES: Semestral:

  • Del 2 de febrer al 2 d’abril
  • Del 2 d’agost al 2 d’octubre

Lloc i horari de pagament

  • L’IBI Urbana, Rústica i l’IAE es paguen al:

Xaloc Xarxa Local de Municipis de la Diputació de Girona

Adreça: Oficina a Figueres – c/Nou, 48 -17600 Figueres

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 2 del matí

– Els altres tributs es paguen a:

Ajuntament de Biure

Adreça: C/Nou, 3 – 17723 Biure

Telèfon: 972 529 291

Horari: dilluns i dimecres de 6 a 8 de la tarda.


Els impostos i taxes es poden pagar en:

  • Domiciliació bancària
  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària