Les empreses s’han d’inscriure en el RELI abans del 9 de setembre per optar a contractes públics

Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions públiques catalanes hauran d’estar inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) abans del 9 de setembre de 2018. Així ho estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. És per aquest […]

PROVISIÓ D’UN LLOC DE TREBALL A L’AJUNTAMENT DE BIURE

Bases/ Puntuació final proves/  Llista definitiva d’admesos i exclosos/ Llista provisional d’admesos i exclosos, nomenament de tribunal, en el procés selectiu per a la provisió interina d’una plaça d’auxiliar administratiu a l’ajuntament de Biure

1 2 3 4