Nota informativa. Subvenció DIPSALUT

L’Ajuntament de Biure ha estat beneficial per un ajut econòmic de l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona – DIPSALUT en la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), anys 2023-2024.

Nota informativa. Subvenció DIPSALUT

L’Ajuntament de Biure ha estat beneficial per un ajut econòmic de l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona – DIPSALUT per l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT) amb la següent actuació: Document informatiu de la subvenció rebuda

Nota informativa. Subvenció Dipsalut

L’Ajuntament de Biure ha estat beneficiat per un ajut econòmic de l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona – DIPSALUT, per al desenvolupament d’accions de promoció de salut.

escut

Procés selectiu plaça d’administratiu/va

A aquesta notícia trobareu l’anunci amb els resultats del procés selectiu pel sistema de concurs, d’una plaça d’administratiu/va de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Biure per a l’any 2022.

escut

Anunci plaça d’administratiu/va de funcionari de carrera C1

Pots trobar tota la informació a aquesta notícia. Anunci convocatòria procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va de funcionari de carrera C1 de l’ajuntament de Biure pel torn d’estabilització i constitució d’una borsa de treball. Estabilització BOE Estabilització DOGC Sol·licitud (format Word)

1 2 3 4