Nota informativa. Subvenció DIPSALUT

L’Ajuntament de Biure ha estat beneficial per un ajut econòmic de l’organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona – DIPSALUT per l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció de la salut (SAT) amb la següent actuació: